<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Decoding Humans

 

Er reisen inn i menneskers liv det neste mulighetsrommet for varehandelen?

 

Tid: Tirsdag 27. november fra kl. 08.30 – 11.30

Sted: Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker (Hos Microsoft)

For: Ledere, strateger og teknologer i varehandelen

Meld deg på
Frokostseminar Decoding Humans.jpg

Kappløpet om kundene i varehandelen er i gang og det investeres kraftig i nye teknologier som omnikanal, chatbots, kunstig intelligens, stemmesøk og AR/VR for å henge med. Spørsmålet er om vi har et overdrevet fokus på økt konvertering og gjenkjøp?

Harvard Professor, Clayton Christensen, sier at utgangspunktet for innovasjon er å grunnleggende forstå hvilke oppgaver mennesker trenger å få løst i hverdagen, og at de «ansetter» produkter og tjenester til å løse disse oppgavene for dem.

Å koble uløste behov med nye produkter og tjenester er basisen i både Lean Startup, Design Thinking og «Jobs-to-be-done» metodene, noe vellykkede start-ups og plattformgigantene har trent på i årevis.

Under dette frokostseminaret stiller vi oss følgende spørsmål: 
Kan trender som Everything-as-a-service og plattformøkonomien gi åpning for å skape lønnsomme tjenester som bidrar til å lette hverdagen for forbrukerne?

 

Med andre ord; Er reisen inn i menneskers liv det neste mulighetsrommet for varehandelen?

 

Hør hva Camilla S. Gramstad kommer til å snakke om her


Hør hva Øyvind Øhra vil snakke om her

 

 

Camilla-Skjelsbæk-Gramstad

Camilla S. Gramstad

Virke

Lønnsomhet gjennom bærekraftige forretningsmodeller

Ole-Petter-Nyhaug

Ole Petter Nyhaug

Opinion

Forbrukertrender og den nye kjøperen

oistein-haraldstad

Øistein Haraldstad

Sprint Consulting

Lean innovation og metoder for tjenesteinnovasjon

oyvind-ohra

Øyvind Øhra

Communicate Norge

Moderne teknologiplattformer for innovasjon