<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">
Rask digital utvikling
Påmelding
Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4106895/Communicate%20videos/Integrasjonsdagene2018_short.mp4

Integrasjonsdagene 2019

MENNESKER.
MASKINER.
MENING.


29. - 30. august 2019
THON HOTEL HALDEN Langbrygga 1, 1767 Halden

Meningsfull digitalisering

Verden er i enorm endring. Nye generasjoner arbeidstakere og forbrukere har andre verdier enn de foregående. De er villige til å betale mer, dersom produktet er bærekraftig. De tar verdens utfordringer innover seg, og fatter beslutningene deretter.

Mennesker og maskiner skal og vil knyttes enda tettere sammen. Målet er å finne mening!

Lederen og strategen

Fremtidens mest lønnsomme forretningsmodeller kombinerer samfunnsansvar med inntjening. Ressurser brukes annerledes. Strategi og teknologi må forenes på nye måter.

 Rask digital utvikling med mening

Vi skal granske hvordan drive utvikling med mening, og hvordan skape det beste samspillet innad i virksomheten, og mot partnere, leverandører og kunder.

 Etiske, bærekraftige og lønnsomme tjenester

Kunstig intelligens, maskinlæring og big data reiser store etiske spørsmål, men er også viktige verktøy for å skape et mer bærekraftig næringsliv.

 Maskinen og teknologen

I løpet av de to dagene i Halden presenteres foredrag som tar for seg de humane, etiske og bærekraftige aspektene av samspiller mellom mennesker og maskiner.

Konferanse Billetter

- Enkel -

6.400,-
per month
Konferanse begge dager u/overnatting
  • Konferanse 2 dager
  • Ingen overnatting

- Standard -

7.400,-
Konferanse begge dager m/overnatting
fra torsdag til fredag

Enkel Pakke

  • Overnatting 1 dag
  • Konferanse 2 dager

BESTILL DIN BILLETT

Mer informasjon om arrangementet 

I løpet av to dager presenteres en rekke foredrag som tar for seg de humane, etiske og bærekraftige aspektene av samspillet mellom mennesker og maskiner. Dette vil du oppleve:

På hovedscenen

På hovedscenen skal vi sette fokus på det viktigste i en verden som blir mer digital for hver dag som går. Kunstig intelligens, maskinlæring og big data reiser store etiske spørsmål, men er også viktige verktøy for å skape et mer bærekraftig næringsliv. Fremtidens mest lønnsomme forretningsmodeller kombinerer samfunnsansvar med inntjening. På Integrasjonsdagene 2019 skal vi vise hvordan rask digital utvikling med mening skaper bærekraftige forretningsmodeller, større lønnsomhet, bedre arbeidsplasser og tjenestene som markedet vil etterspørre.

På Tech-scenen

De store utfordringene som verdenssamfunnet står overfor er knyttet til teknologi på ulike måter. Algoritmer polariserer den offentlige debatten og utfordrer demokratiet. Ubegrensede mengder data gir globale giganter enorm makt, og de tjener mer penger på at vi blir mer avhengig av teknologi. Men selv om mennesker har skapt store problemer med teknologi, er det ikke teknologiens feil. Vi må bare tenke nytt. På tech-scenen vil vi løfte frem teknologiene som er i spill for at du skal forstå hvordan teknologiene brukes for å skape bedre samfunn og sunnere virksomhet.

Har du andre spørsmål? Kontakt oss

Kontakt oss
“Integrasjonsdagene arrangeres i idylliske Halden, og innebærer
to dager fylt med intime hyggestunder og informative foredrag. Vårt mål er at du skal dra fra Halden med gode minner og kunnskap til hvordan bedriften kan oppnå rask digitial utvikling.”
Skjermbilde 2019-03-29 kl. 13.53.51

Jan Sverre Larsen
Programansvarlig for Integrasjonsdagene
 Communicate Norge

 Rask Digital Utvikling

Les vår ebok og bli kjent med hvordan du kan oppnå rask digital utvikling.

Lær mer