<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

300x250_Retail_eBok_communicate_okt18

 

Strategi og teknologi i varehandelen

Innsikten du trenger for å vinne i en ny økonomi.

E-boken gir deg innsikt og strategiske råd, hentet fra Gartner, kjente profiler innen varehandelen og Communicates rådgivere. 

 

Last ned e-boken og svar på hvordan dere kan:

  • Bygge bro mellom fortiden og fremtiden
  • Forstå kundene
  • Legge til rette for enklere kjøpsprosesser
  • Komme raskere i gang med nye forretningsmodeller

Fyll ut skjema for å laste ned e-boken